You are here
Moj Kladanj 

ODRŽAN SASTANAK FORUMA DIREKTORA CENTARA ZA SOCIJALNI RAD TUZLANSKOG KANTONA

Domaćin ovog sastanka koji je održan u zgradi Općine Kladanj, a na kome je razmatrano stanje u oblasti socijalne zaštite, nakon čega su usvojeni prijedlozi za poboljšanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite,  bio je  direktor Centra za socijalni rad Kladanj, Refik Avdić.

Related posts

Leave a Comment